Repositori de mòduls per a la formació d'acollida del PAS/PAE dels centres educatius.


Els mòduls són píndoles formatives de 2-3 hores lectives, organitzades en:

  • Mòduls transversals (comuns a tot el personal PAS/PAE)
  • Mòduls específics (funcions i tasques de cada col·lectiu professional)

Per crear cada curs d'acollida s'agafaran els mòduls que calgui, segons el col·lectiu professional.