Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament