Activitat adreçada a totes les orientadores i orientadors de centre de la comarca i EAP.

Actualitzar i compartir coneixements amb la intenció de donar una millor resposta a les funcions de l’orientadora i orientador de centre i EAP.