El curs DiN-Dietètica i Nutrició, proposa l’aprenentatge de coneixements bàsics per realitzar guiatge alimentari qualificat, amb claredat i resultats verificables.

L’objectiu d’aquest curs és facilitar als docents, i al seu alumnat, procediments de tipus professional per resoldre dubtes o contradiccions, i saber fer tasques per equilibrar i avaluar dietes.

Aquesta acció formativa s’estructura en sis temes:

Tema 1. Alimentació, Nutrició, Dietètica, Bromatologia

Tema 2. Proteïnes, lípids. Funcions i requeriments dietètics

Tema 3. Glúcids, fibra, aigua. Funcions i requeriments dietètics

Tema 4. Vitamines, minerals. Funcions i requeriments dietètics

Tema 5. Pautes Dietètiques Recomanades. Equilibri 113/114/115

Tema 6. La dieta, projecte tècnic. Metodologia avaluar dietes