<img src="http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/formacio/Imatges/logo_FSE_18-19.jpg" />

L’objectiu d’aquesta proposta és apoderar el professorat amb les eines necessàries per dur a terme les activitats experimentals dels tallers d'astronomia i astrofísica i implementar-los a l'aula. La finalitat és millorar els resultats i la implicació dels alumnes mitjançant l’assoliment de competències de l’àmbit cientificotecnològic i matemàtic incorporant la manipulació de materials com a punt de partida.