Formació en supervisió, adreçada al personal treballador social del Departament d'Educació.