El Nivell 1 de taller del Creda està enfocat a aprendre a diferenciar el llenguatge des de les seves tres vessants (comunicació, llenguatge i parla) per tal de poder-lo estimular amb més concreció i amplitud, tot identificant els alumnes que hi puguin tenir certes dificultats, per tal d’aplicar les mesures inclusives necessàries.