Aquesta formació està pensada per aquells centres que ja hagin rebut el primer nivell de formació teòrica del CREDA ( Nivell 1: Estratègies per afavorir l’ús del llenguatge oral a l’escola: Comunicació, llenguatge i parla).

El Nivell 2 de taller del Creda està enfocat a millorar i canviar dinàmiques de treball a fi d’afavorir el desenvolupament del llenguatge oral a l’escola a través de models d’activitats plantejats a partir de les diferents funcions comunicatives que té el propi llenguatge.