Aquesta formació està pensada per aquells centres que ja hagin rebut el primer i segon nivell de formació del CREDA (Nivell 1: Estratègies per afavorir l’ús del llenguatge oral a l’escola: Comunicació, llenguatge i parla / Nivell 2: Taller pràctic d’estimulació del Llenguatge Oral a l’escola ).


El Nivell 3 de taller del Creda preten generar la creació d’una línia sistemàtica de treball de Consciència fonològica pel centre, amb diferents activitats gradades per nivells i cursos i en paral·lel al desenvolupament de la Parla, avaluant-la dins nivells bàsics.