IMPORTANT:


En aquests moments només es pot accedir-hi com a visitants. És possible que alguns continguts no es puguin veure.


En aquesta càpsula els protagonistes són el pensament computacional i la programació amb Scratch.