IMPORTANT:


En aquests moments només es pot accedir-hi com a visitants. És possible que alguns continguts no es puguin veure.


La càpsula sobre l’entorn personal d’aprenentatge  s’emmarca dins de les activitats de formació en Cultura Digital de l'oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de dissenyar un Entorn Personal d'Aprenentatge, permetent el seu ús i enriquiment en una formació continuada al llarg de la vida i sigui, a la vegada, evidència de l'aprenentatge.