IMPORTANT:


En aquests moments només es pot accedir-hi com a visitant. És possible que alguns continguts no es puguin veure.


El curs de Tecnologies per al Disseny Universal per a l'Aprenentatge té per objectiu facilitar recursos digitals per a poder utilitzar-los en la planificació d'aula partint del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) fomentant així l'atenció a la diversitat de tot l'alumnat.