Em dic David Arenas Pérez i estic adscrit al Servei de Gestió del Personal Docent, de la Direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics. Sempre he treballat al Departament d'Educació i des de l'any 2009 estic als Serveis Centrals.

Seré el vostre gestor del portal ATRI i com a tutor d'aquest curs us acompanyaré al llarg d'aquest, resolent els dubtes que tingueu i canalitzant aquelles consultes que fan referència a altres matèries.