A partir de les aportacions dels assistents i, quan s’escaigui, d’experts, es crearà un espai per presentar, reflexionar i aprofundir sobre aquells aspectes relacionats amb aquest seminari.

Aquest Seminari forma part dels Seminaris en xarxa de la MEX (Mataró Educa en Xarxa). El treball fet en aquests Seminaris es traslladarà en els claustres dels centres educatius per acompanyar-los en el seu procés cap a la inclusió de la cultura digital en les seves activitats educatives.