Formació d'acollida del personal de Serveis Centrals i Territorials del Departament d'Educació


Els mòduls, en que s'organitza, són píndoles formatives de 2-3 hores lectives.