Objectius:

- Reconèixer informació quotidiana continguda en discursos signats clars i senzills. 
- identificar el contingut global del missatge