Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC