Personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament interessat a obtenir la certificació ACTIC de nivell bàsic