Es tracta:
  • Elaborar un PI amb criteris consensuals i compartits.
  • Actualització de documentació
  • Buscar espais de coordinació entre els professionals dels centres d'EE del territori