Activitats de formació permanent del professorat a la zona del Vallès Oriental III durant el curs 2013 2014