Grup de treball de metodologies innovadores en modalitat semipresencial

Grup de treball format per docents de CFA amb ensenyaments semipresencials per aprofundir en l'ús de metodologies innovadores i transformadores, crear xarxa, compartir experiències i elaborar orientacions i materials.