Espai de formació del Servei d'Educació al llarg de la vida
Help with Search courses

Curs telemàtic articulat a través d'uns mòduls que contenen unes pràctiques per equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou. Està adreçat específicament a docents destinats en centres de formació de persones adultes.

Curs d'aprofundiment en temes de coeducació. S'articula a través de mòduls que contenen unes pràctiques per equilibrar la part teòrica i la part pràctica.

Es troba adreçat a personal docent destinat a centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i centres municipals, sigui referent de coeducació, professorat que ja ha fet un curs d'iniciació, o que ja disposa d'una base sòlida sobre el tema i que desitja aprofundir i posar al dia els seus coneixements.