Espai de formació del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults