Espai de formació del Servei d'Educació al Llarg de la Vida
Help with Search courses

Formació per als facilitadors del projecte que pretén oferir formació i acompanyament als centres de formació d’adults, de forma individualitzada i tenint en compte les seves particularitats i circumstàncies, sobre l’orientació educativa que ofereixen al seu alumnat.