Espai de formació del Servei d'Educació al Llarg de la Vida
Help with Search courses

KUDI D'ADULTS DE PROVA

Aquesta càpsula permet conèixer el model Blended-learning o Educació Híbrida per tal de generar una proposta senzilla per aplicar-lo amb l’alumnat i compartir idees i propostes amb les persones participants. Al llarg de la càpsula s'exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques del model i es faciliten tot un seguit de recursos que es podem explorar i integrar a la proposta.

Formació per als facilitadors del projecte que pretén oferir formació i acompanyament als centres de formació d’adults, de forma individualitzada i tenint en compte les seves particularitats i circumstàncies, sobre l’orientació educativa que ofereixen al seu alumnat.