Espai de formació del Centre de Recursos de Tecnologia (CESIRE-AULATEC)
Help with Search courses

Curs presencial de 28 h en 7 sessions de 3 h, i 7 h no presencials per a l’elaboració d’un projecte d’aplicació a l’aula.

Curs semipresencial de 30 h amb tres sessions presencials, reconvertit a causa de la Covid-19 en telemàtic amb sis sessions virtuals.

Curs sobre les tecnologies presents en un vehicle elèctric i les motivacions de la seva implementació en el marc de la transició energètica a renovables.

Curs de formació associat al Programa Educatiu "Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l'aula

Aquest taller està adreçat al professorat que vulgui experimentar l'electromangnetisme amb l'objectiu de pensar i construir petites màquines elèctriques. Es treballaran les bases de l'electromagnetisme i es construiran models de motors de fàcil reproducció amb alumnat. També es construirà un generador elèctric senzill que s'incorporarà en una maqueta d'aerogenerador tripala.
Es guiarà especialment els aspectes didàctics que afavoreixin la comprensió dels processos científics que intervenen