Espais de formació del Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE).