Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats
Help with Search courses

La realització de projectes educatius indagadors contextualitzats és rellevant per a l’aprenentatge interdisciplinar a l'aula amb metodologies col·laboratives i d’acció. El curs té per objectiu conèixer la metodologia APB per dissenyar projectes globalitzats basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Comprendre, valorar i dissenyar contextos d’aprenentatge i tasques en línia que posin en valor les habilitats que es relacionen amb: 
  • La pròpia identitat dels estudiants 
  • Nosaltres mateixos com a individus, com a membres de la nostra comunitat, com a membres de la nostra societat
  • La nostra relació amb el món que habitem

El curs està basat en diversos recursos per a realitzar l’orientació educativa en línia. L’orientació educativa com a eix clau en les transicions educatives per a l’èxit educatiu de l’alumnat. 
Observacions: Es posarà èmfasi en adequacions que lorientació educativa requereix en temps de confinament, amb recursos i eines telemàtiques per acompanyar l’alumnat a nivell personal, acadèmic i professional.

Objectius
  • Analitzar el concepte de l’orientació educativa dins el marc d'una escola en transformació educativa i per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
  • Donar eines de suport als orientadors, tutors i docents per a la implementació de mesures per a la personalització de l’aprenentatge.

Curs basat en la revisió dels documents més rellevants de la recerca internacional en relació al concepte Escoles com a organitzacions que aprenen (“Schools as Learning Organizations, SLO"). Es tracta de documents que encara no han estat traduïts al Català. A més dels materials originals en Anglès, es presenten resums, esquemes i vídeos per introduir aquest enfoc, així com qüestions adreçades a repensar vectors fonamentals de la cultura escolar i les accions que cal prendre deliberadament per a assegurar la centralitat de l’aprenentatge de tots els agents, alumnat i professorat.

Els “Entorns d’aprenentatge innovadors” són descrits pel document de l’OCDE “ILE, Innovative Learning Environments”. 

L’OCDE va publicar també un Manual per a Entorns d’aprenentatge innovadors amb l’objectiu d’orientar la pràctica i ajudar el professorat i els equips de professors a repensar el seu rol com a creadors de contextos d’aprenentatge altament inclusius, més que com a aplicadors de tasques o reproductors de coneixement. Aquest curs és una introducció als contextos d’aprenentatge innovadors, les seves característiques i possibilitats, i una aproximació a la creació de contextos d’aprenentatge que assegurin possibilitats d’èxit per a tots els aprenents.

Els “Entorns d’aprenentatge innovadors” són descrits pel document de l’OCDE “ILE, Innovative Learning Environments”. 

L’OCDE va publicar també un Manual per a Entorns d’aprenentatge innovadors amb l’objectiu d’orientar la pràctica i ajudar el professorat i els equips de professors a repensar el seu rol com a creadors de contextos d’aprenentatge altament inclusius, més que com a aplicadors de tasques o reproductors de coneixement. Aquest curs és una introducció als contextos d’aprenentatge innovadors, les seves característiques i possibilitats, i una aproximació a la creació de contextos d’aprenentatge que assegurin possibilitats d’èxit per a tots els aprenents.

Curs basat en la revisió dels documents més rellevants de la recerca internacional en relació al concepte Escoles com a organitzacions que aprenen (“Schools as Learning Organizations, SLO). Es tracta de documents que encara no han estat traduïts al Català. A més dels materials originals en Anglès, es presenten resums, esquemes i vídeos per introduir aquest enfoc, així com qüestions adreçades a repensar vectors fonamentals de la cultura escolar i les accions que cal prendre deliberadament per a assegurar la centralitat de l’aprenentatge de tots els agents, alumnat i professorat.