Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats

La realització de projectes educatius indagadors contextualitzats és rellevant per a l’aprenentatge interdisciplinar a l'aula amb metodologies col·laboratives i d’acció. El curs té per objectiu conèixer la metodologia APB per dissenyar projectes globalitzats basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Valorar la capacitat dels nostres alumnes per millorar l’autogestió del temps, ser conscients dels processos implicats en l’aprenentatge dels hàbits que ajuden a autogestionar-nos, dissenyar i crear recursos que els alumnes puguin emprar com a bastida per a construir aquests hàbits.

Descripció

Conscients que els hàbits d'autogestió de temps i tasques estan involucrats en les possibilitats d'èxit educatiu, ens enfrontem a un nou context no presencial en què encara es fa més evident la necessitat de prendre bones decisions en relació a les responsabilitats de l'alumnat en el seu propi procés d'aprenentatge.  La capacitat d'autoregulació i els processos implicats en la presa de decisions que fa possible aquesta autoregulació és sempre una necessitat de l'estudiant i una habilitat que ha d'anar entrenant i construint per mitjà de la pròpia experiència, la reflexió i la conversa amb els iguals i amb els seus mestres i família, però també a partir del coneixement d'aquests hàbits i l'entrenament i la metacognició que fan possible el seu domini. 

Objectius

1. Desenvolupar estratègies d’autogestió del temps de l'alumnat.

2. Comprendre les funcions executives per millorar els hàbits d’aprenentatge de l’alumnat.

3. Dissenyar i crear recursos que es puguin usar com a bastida per construir hàbits d’autocontrol, organització del temps i autoregulació de l’aprenentatge.


  Professorat: Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats


El feedback pretén reduir la diferència entre on es troba l’alumne i on es busca que estigui, és a dir, entre els coneixement previs i els criteris d’èxit. En aquesta empresa, tan rellevant és com de conscients som els mestres del punt de partida dels alumnes, com el coneixement que tenen els alumnes dels criteris d’èxit. En un context no presencial la relació entre aquests dos elements és encara més invisible. Aquest curs ens apropa al compromís docent en conèixer on tenim l’alumne, fer-lo conscient dels criteris d’èxit i promoure l’autoregulació dels aprenentatges.

Objectius 

  1. Valorar la necessitat de fer visibles els coneixements previs i donar valor al compromís docent en la cerca del punt de partida de cada alumne.
  2. Entendre els processos pels quals els alumnes poden apropiar-se dels criteris d'èxit de les tasques i reptes, i inclús construir-los amb el docent.
  3. Entendre els processos pels quals el feedback pot reforçar la motivació i el propòsit dels alumnes, ajudar a descobrir i fer visibles els criteris d'èxit i promoure l'autoregulació en el propi aprenentatge. 


Professorat: Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats

Comprendre, valorar i dissenyar contextos d’aprenentatge i tasques en línia que posin en valor les habilitats que es relacionen amb: 
  • La pròpia identitat dels estudiants 
  • Nosaltres mateixos com a individus, com a membres de la nostra comunitat, com a membres de la nostra societat
  • La nostra relació amb el món que habitem

En temps de canvi i incertesa, les organitzacions més preparades per adaptar-se a aquests canvis són les que estan centrades en les persones i l’aprenentatge, les que aprenen a la mateixa velocitat a la que canvia el context. Aquest enfoc construeix una cultura relacional i organitzativa que promou la indagació, té en compte totes les persones i totes les veus, fa possible que creixi el sentiment de pertinença al centre educatiu i adapta i transforma els contextos d’aprenentatge per a l'èxit educatiu de tots. La indagació apreciativa i l’expertesa adaptativa esdevenen la cultura de col·laboració entre tota la comunitat educativa.
Els objectius del curs són:
-1- Donar valor a la cultura escolar centrada en la veu de tots els aprenents 

2- Conèixer eines d’indagació-acció que promouen la col·laboració en temps de canvi

 3-Crear contextos d’ aprenentatge que afavoreixin  l’èxit educatiu de tothom

El curs està basat en diversos recursos per a realitzar l’orientació educativa en línia. L’orientació educativa com a eix clau en les transicions educatives per a l’èxit educatiu de l’alumnat. 
Observacions: Es posarà èmfasi en adequacions que lorientació educativa requereix en temps de confinament, amb recursos i eines telemàtiques per acompanyar l’alumnat a nivell personal, acadèmic i professional.

Objectius
  • Analitzar el concepte de l’orientació educativa dins el marc d'una escola en transformació educativa i per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
  • Donar eines de suport als orientadors, tutors i docents per a la implementació de mesures per a la personalització de l’aprenentatge.

Curs basat en la revisió dels documents més rellevants de la recerca internacional en relació al concepte Escoles com a organitzacions que aprenen (“Schools as Learning Organizations, SLO"). Es tracta de documents que encara no han estat traduïts al Català. A més dels materials originals en Anglès, es presenten resums, esquemes i vídeos per introduir aquest enfoc, així com qüestions adreçades a repensar vectors fonamentals de la cultura escolar i les accions que cal prendre deliberadament per a assegurar la centralitat de l’aprenentatge de tots els agents, alumnat i professorat.

Els “Entorns d’aprenentatge innovadors” són descrits pel document de l’OCDE “ILE, Innovative Learning Environments”. 

L’OCDE va publicar també un Manual per a Entorns d’aprenentatge innovadors amb l’objectiu d’orientar la pràctica i ajudar el professorat i els equips de professors a repensar el seu rol com a creadors de contextos d’aprenentatge altament inclusius, més que com a aplicadors de tasques o reproductors de coneixement. Aquest curs és una introducció als contextos d’aprenentatge innovadors, les seves característiques i possibilitats, i una aproximació a la creació de contextos d’aprenentatge que assegurin possibilitats d’èxit per a tots els aprenents.