Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats
Help with Search courses

El curs està basat en diversos recursos per a realitzar l’orientació educativa en línia. L’orientació educativa com a eix clau en les transicions educatives per a l’èxit educatiu de l’alumnat. 
Observacions: Es posarà èmfasi en adequacions que lorientació educativa requereix en temps de confinament, amb recursos i eines telemàtiques per acompanyar l’alumnat a nivell personal, acadèmic i professional.

Objectius
  • Analitzar el concepte de l’orientació educativa dins el marc d'una escola en transformació educativa i per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
  • Donar eines de suport als orientadors, tutors i docents per a la implementació de mesures per a la personalització de l’aprenentatge.

La realització de projectes educatius indagadors contextualitzats és rellevant per a l’aprenentatge interdisciplinar a l'aula amb metodologies col·laboratives i d’acció. El curs té per objectiu conèixer la metodologia APB per dissenyar projectes globalitzats basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

El curs està basat en diversos recursos per a realitzar l’orientació educativa en línia. L’orientació educativa com a eix clau en les transicions educatives per a l’èxit educatiu de l’alumnat. 
Observacions: Es posarà èmfasi en adequacions que lorientació educativa requereix en temps de confinament, amb recursos i eines telemàtiques per acompanyar l’alumnat a nivell personal, acadèmic i professional.

Objectius
  • Analitzar el concepte de l’orientació educativa dins el marc d'una escola en transformació educativa i per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
  • Donar eines de suport als orientadors, tutors i docents per a la implementació de mesures per a la personalització de l’aprenentatge.

Curs basat en la revisió dels documents més rellevants de la recerca internacional en relació al concepte Escoles com a organitzacions que aprenen (“Schools as Learning Organizations, SLO"). Es tracta de documents que encara no han estat traduïts al Català. A més dels materials originals en Anglès, es presenten resums, esquemes i vídeos per introduir aquest enfoc, així com qüestions adreçades a repensar vectors fonamentals de la cultura escolar i les accions que cal prendre deliberadament per a assegurar la centralitat de l’aprenentatge de tots els agents, alumnat i professorat.

Els “Entorns d’aprenentatge innovadors” són descrits pel document de l’OCDE “ILE, Innovative Learning Environments”. 

L’OCDE va publicar també un Manual per a Entorns d’aprenentatge innovadors amb l’objectiu d’orientar la pràctica i ajudar el professorat i els equips de professors a repensar el seu rol com a creadors de contextos d’aprenentatge altament inclusius, més que com a aplicadors de tasques o reproductors de coneixement. Aquest curs és una introducció als contextos d’aprenentatge innovadors, les seves característiques i possibilitats, i una aproximació a la creació de contextos d’aprenentatge que assegurin possibilitats d’èxit per a tots els aprenents.

Els “Entorns d’aprenentatge innovadors” són descrits pel document de l’OCDE “ILE, Innovative Learning Environments”. 

L’OCDE va publicar també un Manual per a Entorns d’aprenentatge innovadors amb l’objectiu d’orientar la pràctica i ajudar el professorat i els equips de professors a repensar el seu rol com a creadors de contextos d’aprenentatge altament inclusius, més que com a aplicadors de tasques o reproductors de coneixement. Aquest curs és una introducció als contextos d’aprenentatge innovadors, les seves característiques i possibilitats, i una aproximació a la creació de contextos d’aprenentatge que assegurin possibilitats d’èxit per a tots els aprenents.

Curs basat en la revisió dels documents més rellevants de la recerca internacional en relació al concepte Escoles com a organitzacions que aprenen (“Schools as Learning Organizations, SLO). Es tracta de documents que encara no han estat traduïts al Català. A més dels materials originals en Anglès, es presenten resums, esquemes i vídeos per introduir aquest enfoc, així com qüestions adreçades a repensar vectors fonamentals de la cultura escolar i les accions que cal prendre deliberadament per a assegurar la centralitat de l’aprenentatge de tots els agents, alumnat i professorat.