Aquest grup de treball s'adreça a centres en procés de millora de les oportunitats d’èxit educatiu de tot l’alumnat. Els objectius del grup de treball són sensibilitzar i orientar vers l’èxit educatiu amb oportunitats per a tothom. 

Aquest grup de treball s'adreça a centres en procés de millora de les oportunitats d’èxit educatiu de tot l’alumnat. Els objectius del grup de treball són sensibilitzar i orientar vers l’èxit educatiu amb oportunitats per a tothom.