Help with Search courses

Administració electrònica i gestió de la informació

La tramitació electrònica de documentació explicada per al personal dels centres educatius de la ciutat de Barcelona

Continguts:

A.) Administració electrònica

  • Quin és el model català d’Administració electrònica
  • Com signar electrònicament documents
  • Com compulsar electrònicament documents i com fer-ne còpies autèntiques digitals
  • Com enviar documents en format electrònic dins les Administracions (eValisa i EACAT)
  • Com enviar documents en format electrònic a les famílies i alumnes (eNotum)
  • Com poden les famílies i alumnes consultar l’estat dels seus tràmits (Seu electrònica)
  • Quins tràmits es poden fer amb el Consorci en format electrònic (eFormularis)

B.) Pautes per a la gestió de la informació
  • Pautes bàsiques per a la gestió i arxiu dels documents en xarxa local i en paper
  • Pautes bàsiques per al compliment de la normativa de protecció de dades personals
  • Pautes bàsiques per al compliment de la normativa de transparència i accés

C.) Eines per a la gestió de la informació al centre
On es troba la informació de referència (Portal de centres i Web del consorci)
Com gestionar els usuaris de les aplicacions i els seus permisos (GUAC i GUX)
Com utilitzar els sistemes d’informació del Departament (ESFERA, GEDAC i RALC)
Quan utilitzar els serveis al núvol (Google Suite i Office 365)

Aquest espai s'ha obert de cara a fer proves de creació d'un curs virtual.

Aquest espai moodle està pensat per compartir informació sobre la realització de narracions digitals. Des del còmic animat fins al vídeo, passant per tots els intermitjos que vulguem treballar.