Espai de formació per a l'àmbit matemàtic del CESIRE

Amb el curs es volen posar de manifest els avantatges de l’ús del GeoGebra a les propostes d’aula que es faran durant el curs.

En particular, es treballaran activitats que poden anar adreçades a l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle de l’ESO.


Acompanyament als centres que disposen de la maleta de matemàtiques durant el curs 2020/21

Curs telemàtic de presentació de les maletes matemàtiques del CESIRE i de l'ús de materials manipulatius a l'aula de matemàtiques. 

Es plantegen propostes de treball a l'aula i reflexió metodològica al voltant dels processos (dimensions competencials). A cadascuna de les sessions ens centrarem en una de les dimensions: Representació i comunicació, Raonament i prova, Connexions i Resolució de problemes. 
Aquest curs és una repetició d'un curs organitzat per l'ABEAM durant el segon trimestre, però en format digital.

Descripció   Es plantegen propostes de treball a l'aula i reflexió metodològica al voltant dels processos (dimensions competencials). A cadascuna de les sessions ens centrarem en una de les dimensions: Representació i comunicació, Raonament i prova, Connexions i Resolució de problemes.
  
Objectius   Implementar a l'aula tasques d'aprenentatge modelitzadores que ajudin a desenvolupar competències
Integrar conceptes i competències en les activitats d'aula
  
Continguts   Les dimensions i competències del currículum: resolució de problemes, raonament i prova, connexions i representació i comunicació
Metodologia

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Mòdul 4)

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Grup de treball)

Creació de materials d’autoformació pel professorat on es detallaran activitats en Snap, programació en blocs, per portar a l’aula de matemàtiques. Aquests materials formaran part de les activitats proposades en el curs telemàtic i es publicaran en obert a l’entorn Ateneu del Departament d’Educació. Consistiran en activitats on caldrà programar algorismes des de diferents nivells, començant de forma més seqüencial per continuar optimitzant els algorismes per compactar-los utilitzant comandes més complexes. No es cerca la idea de buscar algorismes amb els que l’alumnat hagi d’interaccionar, si no, que es buscaran diferents maneres perquè l’alumnat aprengui descobrint i construint els seus propis algorismes a partir de reptes matemàtics.

Grup de treball d'estadística a educació infantil i primària