Espai de formació per a l'àmbit matemàtic del CESIRE

Help with Search courses

Acompanyament als centres que disposen de la maleta de matemàtiques durant el curs 2020/21

Curs telemàtic de presentació de les maletes matemàtiques del CESIRE i de l'ús de materials manipulatius a l'aula de matemàtiques. 

Es plantegen propostes de treball a l'aula i reflexió metodològica al voltant dels processos (dimensions competencials). A cadascuna de les sessions ens centrarem en una de les dimensions: Representació i comunicació, Raonament i prova, Connexions i Resolució de problemes. 
Aquest curs és una repetició d'un curs organitzat per l'ABEAM durant el segon trimestre, però en format digital.

Descripció   Es plantegen propostes de treball a l'aula i reflexió metodològica al voltant dels processos (dimensions competencials). A cadascuna de les sessions ens centrarem en una de les dimensions: Representació i comunicació, Raonament i prova, Connexions i Resolució de problemes.
  
Objectius   Implementar a l'aula tasques d'aprenentatge modelitzadores que ajudin a desenvolupar competències
Integrar conceptes i competències en les activitats d'aula
  
Continguts   Les dimensions i competències del currículum: resolució de problemes, raonament i prova, connexions i representació i comunicació
Metodologia

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Mòdul 4)

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Grup de treball)

Grup de treball d'estadística a educació infantil i primària