Help with Search courses

Al llarg d’aquest curs, reflexionarem sobre la importància cabdal de la infància i ens preguntarem com són aquests infants, des de quan llegeixen, quin és el lloc dels adults que interactuen amb ells, quins materials podem donar-los per adquirir el llenguatge i com podem fer-ho. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica amb l’objectiu de donar eines per introduir a l’aula llibres i històries de tota mena.

Donar estratègies per a l'acompanyament als infants en la construcció del seu coneixement des de les primeres edats i l'acompanyament en l’adquisició de la llengua oral i del vocabulari que li faciliti l’accés a la lectura i l’escriptura.

Hi haurà tres sessions de retransmissions en directe, els dies 2, 7 i 9 de juliol (de 9:30 a 13:30h). I caldrà elaborar les tasques acordades a través d'un fòrum.