Taller de gestió i administració  d'EIX- Moodle adreçat a responsables de  l'Entorn Virtual d'Aprenentatge dels centres educatius. La finalitat del curs és donar suport als centres per a la creació i implementació d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge basat en Moodle.

Taller de gestió i administració  de Google-Classroom  adreçat a responsables de  l'Entorn Virtual d'Aprenentatge dels centres educatius. La finalitat del curs és donar suport als centres per a la creació i implementació d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge basat en Google Classroom.
Curs d’iniciació a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge EIX- Moodle, adreçat a referents  dels centres educatius. La finalitat del curs és formar als participants per poder treballar en aquest entorn i donar  les eines i els recursos perquè puguin transmetre la formació a la resta de l’equip docent del seu centre.

Curs d’iniciació a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge Google Classroom, adreçat a referents  dels centres educatius. La finalitat del curs és formar als participants per poder treballar en aquest entorn i donar les eines i els recursos perquè puguin transmetre la formació a la resta de l’equip docent del seu centre.

Espai virtual  del Seminari de Coordinació de la Xarxa Territorial de Cultura Digital (XTCD) de la Zona del CRP del Baix Llobregat 1 (Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i El Papiol). 


Formació inicial per als centres i entitats col·laboradores que iniciaran un projecte de Servei Comunitari.