Help with Search courses

Contes cooperatius elaborats per centres educatius de Molins de Rei, El Papiol i Sant Feliu de Llobregat, a partir d'una situació inicial plantejada.  Activitat de promoció del gust per la lectura, l'escriptura i  l'ús de les eines digitals


Contes cooperatius elaborats per centres educatius de Molins de Rei, El Papiol i Sant Feliu de Llobregat. Activitat de promoció del gust per la lectura, l'escriptura i  l'ús de les TAC.Contes cooperatius elaborats per centres educatius de Molins de Rei, El Papiol i Sant Feliu de Llobregat. Activitat de promoció del gust per la lectura, l'escriptura i  l'ús de les TAC.Activitat consistent en elaborar contes de forma cooperativa entre els diferents centres de Molins de Rei, El Papiol i Sant Feliu de Llobregat, a partir d'una situació inicial plantejada.

Aquesta experiència conjuga el gust per la lectura i l'escriptura, amb la utilització de les TAC.