Espai de treball i de comunicació pels participants del curs de Servei Comunitari.

Espai de comunicació dels assistents al curs Competència lectora i gust per llegir de l'escola Collbaix.

Espai de formació per al professorat tutor de les aules d'acollida.

Curs per aprofundir una mica més en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l'aula, amb el convenciment que si se'n sap més es poden ensenyar millor.

Espai de treball de l'assessorament a l'escola Serra i Húnter.

Activitat destinada preferentment a membres dels equips directius i docents implicats en l’elaboració del projecte d'innovació pedagògica #aquiproubullying.

El curs té per objectiu revisar el concepte d’avaluació en el context d’un currículum competencial i reflexionar sobre els canvis que comporta des del punt de vista de la pràctica educativa.

Aquesta curs és la continuació de l'activitat "Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor" (Mòduls 1 i 2). La formació AraMat vol aprofundir una mica més en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l'aula, amb el convenciment que si se'n sap més es poden ensenyar millor.