Els sistemes educatius estan desplaçant-se des de plantejament de processos d’aprenentatge individuals cap a ajudar els aprenents a desenvolupar competències en processos col·laboratius. Aquest curs té per objectiu contribuir a facilitar als centres la iniciació de la creació de dinàmiques a l’aula que ajudin l’alumnat a desenvolupar competències i actituds a partir de repensar els espais físics i digitals per reforçar les metodologies i estratègies centrades en l’alumnat.

Seminari de coordinació que tracta la coordinació de projectes internacionals Erasmus+ KA2 acceptats a la convocatòria 2020 (Sector escolar i d’adults)

Contiguts: Coordinació de l’inici de treball del projecte de centre. Assessorament en el desplegament del projecte. Seguiment de les gestions administratives que s’han de dur a terme. Ús de les plataformes europees (algunes obligatòries, d’altres recomanades). Establiment de pautes i estratègies de difusió que garanteixin la sostenibilitat del projecte.

Seminari de coordinació que tracta la coordinació de projectes internacionals Erasmus+ acceptats a la convocatòria 2020. (Sector escolar i d’adults).

Continguts: 

. Coordinació de l’inici de treball del projecte de centre.

. Assessorament en el desplegament del projecte.

. Seguiment de les gestions administratives que s’han de dur a terme.

. Ús de les plataformes europees (algunes obligatòries, d’altres recomanades).

. Establiment de pautes i estratègies de difusió que garanteixin la sostenibilitat del projecte

Els sistemes educatius estan desplaçant-se des de plantejament de processos d’aprenentatge individuals cap a ajudar els aprenents a desenvolupar competències en processos col·laboratius. Aquest curs té per objectiu contribuir a facilitar als centres la iniciació de la creació de dinàmiques a l’aula que ajudin l’alumnat a desenvolupar competències i actituds a partir de repensar els espais físics i digitals per reforçar les metodologies i estratègies centrades en l’alumnat.


Aquest curs vol continuar presentant a docents i equips directius conceptes, eines i possibilitats d’intercanvi de bones pràctiques en relació amb l’aula del futur. Es presentaran eines per facilitar el procés d’innovació als centres i a les aules, eines igualment útils per al dia a dia de docents i aprenents. S’ha d’haver fet el curs d’iniciació per poder fer aquest.