Help with Search courses

Els sistemes educatius estan desplaçant-se des de plantejament de processos d’aprenentatge individuals cap a ajudar els aprenents a desenvolupar competències en processos col·laboratius. Aquest curs té per objectiu contribuir a facilitar als centres la iniciació de la creació de dinàmiques a l’aula que ajudin l’alumnat a desenvolupar competències i actituds a partir de repensar els espais físics i digitals per reforçar les metodologies i estratègies centrades en l’alumnat.


Aquest curs vol continuar presentant a docents i equips directius conceptes, eines i possibilitats d’intercanvi de bones pràctiques en relació amb l’aula del futur. Es presentaran eines per facilitar el procés d’innovació als centres i a les aules, eines igualment útils per al dia a dia de docents i aprenents. S’ha d’haver fet el curs d’iniciació per poder fer aquest.