Espai de formació del Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció de Llengua i Plurilingüisme