Help with Search courses

Curs de formació de formadors de centres STEAMcat, que permetrà crear un itinerari propi.


La importància de les matemàtiques en el procés científic es clau. A partir d’un procés experimental s’obtenen unes dades d’una situació que primer de tot ens ajuden a entendre-la. Però cal anar més enllà i mitjançant les matemàtiques aquestes situacions es poden modelitzar per tal de poder fer, entre altes coses, previsions de futur. Són molt importants les connexions internes entre els blocs de contingut matemàtic i les connexions externes amb la resta d’àmbits, en particular els àmbits STEM. Un dels altres aspectes que es treballarà serà la complementarietat necessària entre continguts, competències i activitats, el que de forma natural permetrà abordar l’avaluació.

No podem ignorar que un bon coneixement matemàtic ens pot ajudar a interpretar qualsevol tipus de fenomen i s’han de proposar situacions que facin que el professorat de Secundària en sigui conscient.