Espai per els cursos gestionats per la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials del Vallès Occidental

Help with Search courses

Espai de coordinació dels centres i professionals participants al projecte Escolta'm als ST del Vallès Occidental

Formació referents EAP Altes capacitats SSTT Vallès Occidental

Espai de compartiment de materials dels referents de TDAH dels diferents SE dels SSTT al Vallès Occidental

Espai de coordinació PILE Valès Occidental

Espai de coordinació de l'equip LIC al Vallès Occidental