Cursos destinats a consolidar les habilitats relacionades amb les diferents competències incloses als continguts dels ensenyaments de COMPETIC.