Cursos destinats a consolidar les habilitats relacionades amb les diferents competències incloses als continguts dels ensenyaments de COMPETIC.
Help with Search courses

Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Educació dissenyat en l'acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C8 (Presentació de continguts). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. 

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració durant el curs 2018 - 2019. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Educació dissenyat en l'acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C7 (Tractament de les dades). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. 

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració durant el curs 2018 - 2019. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.


Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Educació dissenyat en l'acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C6 (Tractament de la informació numèrica). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. 

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració durant el curs 2018 - 2019. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.


Curs adreçat a docents de centres de formació d'adults depenent del Departament d'Educació dissenyat en l'acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C5 (Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. 

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració durant el curs 2018 - 2019. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.

Curs adreçat a docents de Competic en centres de formació d'adults depenent del Departament d'Educació dissenyat en l'acompanyament del professorat que desitgi augmentar els seus coneixements i destreses de la competència C4 (Tractament de la informació escrita). És convenient que el professorat disposi del certificat de COMPETIC 2 o d'ACTIC Mitjà. 

Els materials d'aquest curs estan patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració durant el curs 2018 - 2019. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.