Help with Search courses

Aquesta formació pretén, d'una banda, treballar com millorar les respostes als conflictes que habitualment es produeixen als centres educatius per tal facilitar la convivència. D'altra banda, es donen a conèixer les eines, les estratègies i les habilitats que calen per ajudar l’alumnat a entendre que el conflicte és una oportunitat per a ser capaç de gestionar-lo de manera positiva.

Curs telemàtic que tracta el contingut de la Convenció sobre els Drets dels infants i la importància d'integrar-los als projectes educatius del centre.

Aquest espai moodle està dirigit als membres dels equips de referència dels centres d'educació primària i secundària participants en el programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying