Help with Search courses

La càpsula de recursos per la pràctica pedagògica telemàtica en ensenyaments d'anglès per a persones adultes s’emmarca dins les activitats de formació del Servei d'Educació al Llarg de la Vida de l'oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de per facilitar l'acció docent i l'orientació telemàtica de l'alumnat i de poder compartir experiències metodològiques en els ensenyaments d'anglès als CFA.

La càpsula de recursos per la pràctica pedagògica telemàtica en ensenyaments de GESO per a persones adultes s’emmarca dins les activitats de formació del Servei d'Educació al Llarg de la Vida de l'oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de per facilitar l'acció docent i l'orientació telemàtica de l'alumnat i de poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de GESO als CFA.

La càpsula de recursos per la pràctica pedagògica telemàtica en ensenyaments de COMPETIC per a persones adultes s’emmarca dins les activitats de formació del Servei d'Educació al Llarg de la Vida de l'oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de per facilitar l'acció docent i l'orientació telemàtica de l'alumnat i de poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de COMPETIC als CFA.