Help with Search courses

Curs telemàtic que posa a l’abast dels docents d'Educació Infantil i d'Educació Primària (cicles inicial i mitjà) orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i filles per potenciar la corresponsabilitat amb el centre educatiu. També proposa reflexionar sobre el paper de la família en l’educació dels fills i filles, així com compartir i analitzar experiències sobre aquest tema.

Curs telemàtic que posa a l’abast dels docents d'Educació Infantil i d'Educació Primària (cicles inicial i mitjà) orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i filles per potenciar la corresponsabilitat amb el centre educatiu. També proposa reflexionar sobre el paper de la família en l’educació dels fills i filles, així com compartir i analitzar experiències sobre aquest tema.