Espai de formació del Centre de documentació i experimentació en ciències