Trobada amb direccions de CRP: Construïm lideratge i acompanyament com agents per a la transformació educativa

Construïm xarxa d'agents per a la transformació educativa. Direccions de CRP. Curs 2017-2018.

Les trobades formatives amb direccions de CRP -cinc sessions durant el curs- pretenen millorar la comunicació de les línies generals i cabdals del DE i coordinar i donar coherència
a les demandes que es fan als CRP.

Coordinació dels gestors dels espais a Odissea dels serveis educatius

Espai de coordinació del grup en treball en xarxa dels CRP: Banc de recursos. La lectura: font de plaer i de coneixement

Merlí és un catàleg de recursos educatius digitals desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics.

En el cas dels centres de recursos pedagògics, es pretén que sigui l’eina bàsica per a la gestió documental del servei, que serveixi tant per a la catalogació com per la difusió de recursos físics i en línia, a través de la consulta directa del catàleg o de l’elaboració de llistats i catàlegs específics.

Aquest curs telemàtic, està adreçat als i a les professionals dels Centres de Recursos Pedagògics.