Help with Search courses

Activitat adreçada a totes les orientadores i orientadors de centre de la comarca i EAP.

Actualitzar i compartir coneixements amb la intenció de donar una millor resposta a les funcions de l’orientadora i orientador de centre i EAP.

 Curs que posa a l'abast del professorat dels centres participants en el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying orientacions i recursos per elaborar el projecte de centre per prevenir, detectar i aturar l'assetjament escolar.

Curs en centre sobre llenguatge escrit que es realitza el curs 2018-2019 a Vilabertran i Cabanes

Grup de Treball de Tramuntec. Curs 2017-18

Curs per a portar a debat la manera com es treballa la plàstica a primària.
Intentar trobar nous enfocs per tal d'enriquir l'assignatura i alhora utilitzar-la de manera transversal amb d'altres àrees.
Treballar diversos procediments, tradicionals i TIC a partir de les activitats proposades.
Proporcionar recursos i activitats a diferents nivells.

Curs d'Iniciació a la Competència Digital Docent. 

Semipresencial: 20 hores presencials + 10 de treball telemàtic