CRP del Tarragonès

Help with Search courses
7091460540   Elaboració del Projecte d'Innovació pedagògica #aquiproubullying
2019-2020 - Curs - Educació Primària i Secundària

Coordinació dels equips multiprofessionals del Servei Educatiu del Tarragonès

CRP - EAPs - ELIC

7090951709   Robòtica educativa
2018-2019 - Curs - CRP del Tarragonès
Entrada de visitants amb contrasenya "robotica"

Formació inicial per als centres i entitats col·laboradores que iniciaran un projecte de Servei Comunitari.

Espai de formació, d'intercanvi d'experiències i de comunicació del professorat d'Ed. Secundària, BAT i CCFF de la comarca del Tarragonès.
Disseny, implementació, avaluació i comunicació activitats entorn del Programa La Motxilla Bioclimàtica.
2018-2019 - Taller semipresencial - CRP del Tarragonès

7091311709   L'aventura d'ensenyar i aprendre per projectes
2017-2018 - Seminari d'equips de centre - Esc Sant Salvador

7091350540   Elaboració del Projecte d'Innovació pedagògica #aquiproubullying.
2017-2018 - Curs - Educació Primària i Secundària


7090431709   Apadrinem el nostre patrimoni.
2016-2017 - Taller (15 hores) - CRP del Tarragonès